'Studenten leren onwaarheden op de universiteit'

 

 

Inleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wat zegt de evolutietheorie?

  De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven op Aarde. Het beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. (bron: Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie)

  De theorie is natuurwetenschappelijk; dat wil zeggen dat de verklaring van het ontstaan van het leven alleen gezocht wordt in de natuurwetenschap, diverse andere verklaringen worden per definitie uitgesloten.

  De grondlegger van de theorie is Charles Darwin, die tijdens een lange reis over de wereld veel variatie tussen dieren waarnam. De wetenschap is verder gaan bouwen op de theorie van Darwin. De theorie is inmiddels tot een dogma geworden die niet meer tegengesproken mag worden. Doordat de evolutietheorie een dogma is geworden wordt het denken beperkt, daarnaast doen sommigen voorkomen dat geloof niet meer relevant zou zijn. In de komende hoofdstukken stel ik de bewijzen voor de evolutietheorie die in musea, (school)boeken, tijdschriften etc. worden aangehaald ter discussie tevens wil ik ingaan op de relevantie die geloof nog altijd heeft.

  Hierbij alavst een voorbeeld van wat men op de Open Universiteit van Nederland (www.ou.nl) over de evolutietheorie verteld aan studenten.

  ou1

  ou2

  ou3

  ou4

  ou5

  De Open Universiteit leert aan studenten dat het leven voortkomt door evolutie. De evolutie / natuurlijke selectie is volgens hen variatie + voortplanten en overerven. Als 'sterke' voorbeeld noemt men motten die van kleur veranderen en weer van kleur terugveranderen.

  De variatie van de motten kan ik me prima in vinden maar dit is zeker geen verklaring voor het ontstaan van het leven. Waarom kan dit geen verklaring voor het ontstaan van het leven zijn?

  Variatie:

  Er is hier sprake van dezelfde soort met een verschillende kleur. Bij variatie wordt er geen nieuwe informatie in het DNA geschreven. Voor het ontstaan van de mens vanuit een bacterie moet er echter zeer veel informatie geschreven worden.

  Variatie komt van de knoppen/schakelaars in het DNA. Een eigenschap kan aan of uit staan en kan in hoeveelheid daarin ook variëren. Zo 'evolueren' dieren ook weer terug als een eigenschap minder handig wordt. Er wordt geen nieuwe DNA informatie geschreven. De variatie aan de hand van de schakelaars in het DNA is reeds aanwezig, de mogelijkheid tot aanpassing aan de omgeving is reeds gemaakt door een programmeur van het DNA.

  Natuurlijke selectie, kan dit het ontstaan van de mens verklaren?

  Nee want er wordt slechts geselecteerd uit bestaande informatie, er wordt geen nieuwe informatie geschreven. Het verklaard hoe we overleven, niet hoe we ontstaan zijn.

  Natuurlijke selectie is niet de oorzaak maar het gevolg van de evolutie/variatie.

 

Een mechanisme voor evolutie bestaat niet. Er bestaat echter wel een mechanisme van honderden enzymen om degeneratie (mutaties in het DNA) tegen te gaan, wat precies het tegenovergestelde is van evolutie. Door degeneratie kunnen loopvogels bijvoorbeeld niet meer vliegen. Toch worden zelfs loopvogels als bewijs voor de evolutietheorie gebruikt! Een typisch voorbeeld van de kop in het zand steken!

 

En fossiel bewijs dan?

Volgens evolutiegelovigen zou de evolutietheorie blijken uit fossielen. Maar kunnen die de evolutietheorie bevestigen?

Nee, want dan zouden er miljarden overgangsvormen (missing links) tussen soorten gevonden moeten worden. Er worden echter juist slechts volledig ontwikkelde dieren gevonden, waarvan er enkele suggestief als missing links worden aangewezen. Overtuigend bewijs ontbreekt volledig, dit wil men echter niet inzien omdat de verklaring van het leven per se gebaseerd moet zijn op de natuurwetenschap.

 

En het voorbeeld met de motten dan?

De motten evolueren niet, het gaat hier om de hoeveelheid melanin dat aangemaakt wordt dat voor de kleur zorgt. Er is geen informatie bijgekomen en dit heeft dus niet met evolutie van bacteriën naar mensen te maken.

Door met dit voorbeeld als bewijs te komen toont men aan hoe zwak het bewijs voor de evolutietheorie is. De motten blijven motten. Als men met tussenvormen van motten naar vogels zou komen zou dit indrukwekkend zijn, dergelijke voorbeelden zijn er echter niet.

 

Reductionalistisch

Het evolutiegeloof heeft een reductionalistische kijk op de wereld. Door natuurkundige en biologische processen te beschrijven denkt men de hele wereld te kunnen verklaren. Men bekijkt echter slechts een puzzelstukje van de hele puzzel.

Een natuurkundige zal een muziekstuk slechts beschrijven als trillingen van de lucht. In de beschrijving van deze trillingen ziet men niet de intelligentie van de muziekmaker.

Aan het ontstaan van de mens moet heel wat vooraf zijn gegaan. Denk maar eens aan randvoorwaarden zoals het bestaan van tijd, het bestaan van ruimte, het bestaan van materie etc. Waar komt dat allemaal vandaan?

Om het door "niets" ontstaan van de mens te bewijzen is veel geloof en zijn veel aannames nodig.

De evolutiewetenschappers onderzoeken wetmatige verbanden, om te begrijpen hoe dingen gebeuren. Men gaat er daarbij vanuit dat er een regelmaat in zit. Men vraagt zich echter niet af waarom er regelmaat in zit en waar die vandaan komt.

De meer terechte conclusie van de wetenschap zou moeten zijn dat de wereld en het leven veel ingewikkelder in elkaar zitten dan we ooit hadden kunnen denken. Wat een ongelooflijk 'intelligent wezen' moet daar de hand in hebben gehad!

De geloofsbasis van evolutionisten

Evolutionisten zoeken een wetenschappelijk model om het ontstaan van de mens en zijn omgeving te verklaren. Men zoekt deze verklaring in de natuurwetenschappen, het ontstaan door iets bovennatuurlijks wordt uitgesloten. Evolutionisten nemen de geloofsstap dat de verklaring van het ontstaan van de mens en zijn omgeving te vinden is in de natuurwetenschap. Evolutionisten geloven dus dat de natuur het ontstaan van de natuur kan verklaren. Ze willen vanuit deze wetenschap, waarin men het bovennatuurlijke uitsluit, echter wel beweren dat er niets bovennatuurlijks bestaat. Een onmogelijkheid!

De mogelijkheden van de natuurwetenschap hebben velen verbaasd. Men vergeet daardoor dat de wetenschap ook zijn grenzen heeft. De natuurwetenschap kan slechts verschijnselen verklaren door hier bijvoorbeeld modellen voor op te stellen. De natuurwetten die men hierbij gebruikt stuitten echter op de vraag waar deze vandaan komen. De filosoof Richard Swinburne betoogt daarom ook dat het verklaringsvermogen van de wetenschap zelf een verklaring nodig heeft. Wetten hebben normaalgesproken een wetgever. Wie of wat heeft de natuurwetten geschreven?

Hoe heeft het evolutiegeloof zich kunnen ontwikkelen?

Het ontstaan van het evolutiegeloof is wellicht te verklaren doordat de christelijke gelovigen in de tijd van Darwin van mening waren dat God alle dieren zo had geschapen zoals ze toen bestonden. De theorie van Darwin kreeg daarom ook veel weerstand. Aangezien het bewijs voor variatie onder dieren zo groot is en dit niet langer ontkend kon worden is dit een eigen weg gaan leiden. Aanhangers van Darwin kwamen zo tegenover theologen te staan en de observatie van variatie is zo ver doorgetrokken dat men er zelfs het ontstaan van het leven mee is gaan proberen te verklaren.

Men had toen echter nog geen kennis van DNA en zaken als de Cambrische explosie. Het evolutionisme is inmiddels echter zo ver doorgedrongen dat men de ontdekkingen zoals de Cambrische explosie, de zeer grote complexiteit van het leven en het DNA in het licht van de evolutietheorie wil verklaren. Een andere verklaring is geen optie, de evolutietheorie is inmiddels zo ver in de wetenschap doorgedrongen dat men er in vast zit, het is een doel op zich geworden evolutie te bewijzen en er tegen ingaan is geen optie meer. Dit heeft meer weg van een "dogmatische wetenschap" dan van een kritische wetenschap.