Evolutie van de mens vol met bedrog

 

 

De mens

 

 

5.1 Introductie

Het vinden van voorouders van de mens is een grote prestige onder wetenschappers.
  1. Deze prestige heeft geleid tot vervalsingen, inlegkunde en andere veelal verkeerde interpretaties.
  2. Op basis van de vondst van soms maar 1 tand wordt een hele mensaap getekend met een heel verhaal over zijn gedrag etc..

 

 

De onderstaande afbeelding is één van de vele in omloop zijnde weergaven van hoe de menselijke evolutie zou zijn verlopen. De vele verschillende weergaven laten alleen al zien hoe sterk de inzichten zelfs onder evolutionisten verschillen. Er is sterk sprake van suggestieve beeldvorming, zo zijn van de homo antecessor slechts 14 botfragmenten bekend en de Homo erectus en de Homo ergaster worden steeds meer als 1 soort gezien. Dit alles wordt niet gebaseerd op bijvoorbeeld DNA maar op de vorm en afmetingen van botten.

Voorafgaand aan de in de onderstaande afbeelding weergegeven soorten zou de Homo Habilis voorafgaan, ook hiervan zijn er zo weinig fossiele resten gevonden dat er nog geen schedelbasis is gevonden.

evolutiemens

Bron afbeelding: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_evolution_chart-en.svg

Tegenwoordig zijn er ook mensen die sterk van elkaar verschillen, zoals de pygmeeën die mede door hun voedsel en andere aanpassingen vaak niet langer dan 150 cm worden. Pygmeeen zijn echter ook voor 100% homo sapiens. De vraag is of de botten die evolutionisten nu interpreteren als aparte soorten niet bijvoorbeeld een soortgelijke redenen zoals ander voedsel zo waren gevormd en dus zeker geen andere soort waren.

pygmee
Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Pygmy?uselang=nl#/media/File:African_Pigmies_CNE-v1-p58-B.jpg

 

5.2 Voorbeelden van tussenvormen

De prestige onder paleontologen om voorouders van de mens te vinden is heel duidelijk te merken aan het feit dat je relatief veel zogenaamde tussenvormen ziet voor mensen in verhouding met het aantal tussenvormen voor de vele andere "dieren". Het feit dat de prestige zo hoog is blijkt ook uit het feit dat een missing link wordt gebaseerd op zeer minimaal bewijs. De Nebraska man is een goed voorbeeld hiervan: deze tussenvorm was gebaseerd op de vondst van 1 tand! Later bleek deze tand van een varken te zijn!! Deze "Hesperopithecus" stond in het London Illustrated News compleet met vrouw en kinderen afgebeeld.

Nog een ander voorbeeld van fraude is de Piltdown man, meer hierover op http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man

In het algemeen zijn de tussenvormen in 3 categorieën van bewijs te groeperen:

  • Een combinatie van apen en mensen boten
  • Benadrukken van mensen eigenschappen in apenbotten
  • Benadrukken van apen eigenschappen in mensenbotten

 

Combinatie 1

Piltdown man: een kaak die op die van een aap leek met tanden vergelijkbaar aan die van mensen en een deel van een schedel die op een mensenschedel leek. Deze mens zou 500.000 jaar geleden geleefd hebben. Het bleek echter een vervalsing te zijn: de schedel was van een mens en de kaak was van een oerang oetang waarvan de tanden bewerkt waren om ze op mensentanden te doen lijken. Deze doelbewuste misleiding is echter 50 jaar lang de wereld in gegaan als bewijs dat mensen van apen afstammen!Lucy

Combinatie 2

Lucy, Australopithecus afarensis, is afgebeeld in de St. Louis dierentuin met harig menselijk lichaam met mensenhanden en voeten, maar met een hoofd als van een aap.

Hiernaast zijn de botten van de beroemde Lucy te zien. Zoals je ziet is het skelet verre van compleet, en heel belangrijk: de voeten en handen ontbreken volledig! In Een kleine geschiedenis van bijna alles schrijft Bill Bryson er het volgende over:

'In The Wisdom of the Bones, verhaalt Alan Walker hoe hij ooit aan Johanson vroeg hoe hij aan zijn 40 procent kwam (de mate waarin het skelet compleet is). Johanson antwoordde op een hooghartige toon dat hij de 106 botjes van de handen en voeten had afgetrokken - meer dan de helft van het total, en een nogal belangrijke helft, zou men denken, aangezien die handen en voeten Lucy's belangrijkste attributen waren om zich in een veranderende wereld te kunnen handhaven. n elk geval is er minder over Lucy bekend dan men algemeen aanneemt. Men weet zelfs niet zeker of ze een vrouw was."

 

 

 

Combinatie 3

NeanderthalerDe bekendste in deze categorie zijn de Cro-Magnon mens en de Neanderthaler (inmiddels wordt de cro-manonmens gewoon als moderne mens beschouwd). Dit zijn beide echter duidelijk mensen geweest, die nu gedegradeerd worden tot tussenvorm. De eerste keer dat een Neandertaler gevonden werd was in 1856, een anatomist (professor Schaafhausen) concludeerde dat het om een mens ging. Inmiddels zijn er honderden neandertalers gevonden. Neandertalers hebben uitstekende botten bij de wenkbrauwen (zoals de meeste Aboriginals) een laag voorhoofd en een lange smalle schedel en een korte kin. Dit wijkt echter niets af buiten de spanwijdte van mogelijke variaties tussen mensen. Een interessant detail is overigens dat de herseninhoud van Neanderthalers zelfs groter was dan dat van de moderne mens.

Neanderthalers waren mensen, ze begroeven hun doden, gebruikten gereedschappen, hadden een complexe sociale structuur, gebruikten taal en speelden op muziekinstrumenten. Ze gebruikten zelfs bloemen zoals kamille als pijnstiller. Uit dit alles blijkt dat het intelligente wezens (mensen) waren. We zien slechts minimale verschillen vergeleken met moderne mensenbotten, maar dat zien we ook tussen de botten van de huidige diverse mensenrassen: Aboriginals, Aziaten, Afrikanen, Europeanen etc. Het DNA van mensen kan bovendien sommige processen intensiveren, zo krijgen tennissers in hun speelarm een bijna twee keer zo sterk bot als in de andere arm, hier is geen evolutieproces voor nodig! Een afwijkend bot wijst dus niet op een andere soort maar op andere leefomstandigheden!

 

Een andere recent geval van verkeerde interpretaties is de Flores mens. Inmiddels is duidelijk dat dit een gewone moderne mens was met het down syndroom. De onderstaande interpretatie van hoe de Flores mens eruit gezien zou hebben zegt genoeg over dit soort tekeningen.

Flores

 

5.2 Niks verschillende soorten

Een soort is in de biologie een verzameling individuen die onderling vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Waar Neanderthalers altijd als een aparte soort mensen werden gezien blijkt nu dat ze seks met moderne mensen hadden. Wij hebben Neanderthaler DNA in ons.

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/10/121012-neanderthals-science-paabo-dna-sex-breeding-humans/

Neanderthalers waren net als mensen, ze begroeven hun doden, maakten muziek, gebruikten medicijnen en gebruikten gereedschappen. De conclusie mag dan wel luiden dat Neanderthalers mensen waren.

neanderthaler tools

Van veel verschillende vondsten van schedels worden bijna evenzoveel nieuwe mensensoorten gemaakt. Het onderstaande artikel geeft echter aan dat de verschillende mensensoorten op één hoop kunnen.

variaties

 

5.3 DNA

Genetische mechanismen zijn gericht op het behoud van de soort en het tegengaan van mutaties.

 

 

Er is geen DNA afgenomen van onze zogenaamde voorouders zoals de Homo Erectus, wat betret DNA en de afstamming van de mens wordt nu vooral gekeken naar overeenkomsten van mensen met de huidige apen.

Het verschil in DNA tussen mensen en chimpansees wordt vaak gebruikt om te bewijzen dat de mens van de chimpansee af zou stammen. 10% van het DNA codeert echter voor genen, 90% werd altijd als junk-DNA bestempeld. Kan men hier dan wel iets zinnigs over zeggen? Het verschil tussen mensen DNA en chimpansee DNA is groter dan wordt voorgedaan, er zijn tientallen miljoenen veranderingen in het DNA nodig om chimpansee DNA om te schrijven naar mensen DNA. Met de snelheid en niet doelgerichtheid waarop positieve mutaties optreden in het DNA zijn miljarden jaren verre van voldoende om dit tot stand te kunnen brengen.

Enkele verschillen tussen mensen en chimpansee DNA:

Mensen hebben 23 chromosomen en chimpansees 24.

Het chimpanseegenoom is 10% groter dan het menselijke genoom.

Aan het eind van elk chromosoom zitten aparte sequenties, die men telomeren noemt. Bij apen zijn het ongeveer 23 kilobasenparen, bij mensen 10.

Naast het onoverkomelijke probleem dat er geen mechanisme is om dergelijke DNA veranderingen tot stand te brengen zullen tussenvormen uitgeselecteerd worden door de natuurlijke selectie: tussenliggende vormen zijn altijd inferieur. Denk maar eens aan het rechtop willen lopen maar er nog niet de juiste knie en heupgewrichten voor te hebben, en zonder een holle voet wordt het ook erg lastig lopen.

 

5.4 Aap - Mens - ?????

Als we evolutionisten moeten geloven gaat de evolutie altijd door. Wat heeft dit voor ons mensen te betekenen? Verdwijnen wij van deze aarde net zoals al de zogenaamde tussenvormen? Zal er uit de Aziaten een nieuwe mens ontstaan? Of misschien wel uit de Afrikanen?

Veel mensen denken dat de mens een evolutie heeft doorgemaakt: kijk maar eens naar wat we nu allemaal kunnen! Feit is echter dat dit het effect is van de opeenstapeling van kennis. Dit heeft niets met evolutie te maken! Sommige mensen menen dat bepaalde mensenrassen verder geëvolueerd zijn dan andere mensenrassen. Zo geloofde Hitler in übermenschen en untermenschen. Feit is dat het evolutiegeloof heel gevaarlijk is. Het heeft consequenties als abortus, rassenhaat etc. veroorzaakt.