79.1% van de dieren is gevonden als fossiel, maar De miljarden tussenvormen van de evolutie ontbreken volledig

 

 

Het ontstaan van de dieren

 

 

4.1 Van oerbacterie naar mens

idee

De Drosophila melanogaster is een mooi voorbeeld waarin de wetenschap met veel inspanning een nieuwe levensvorm heeft proberen te maken maar laat zien dat alke ingreep een verslechtering is.

 

 

In het vorige hoofdstuk hebben we de onmogelijkheid van het spontaan ontstaan van de zogenaamde oerbacterie uit dode materie al beschreven. Volgens evolutionisten is deze oerbacterie echter zelfs gaan "evolueren" en is hier uiteindelijk de mens uit ontstaan. Deze gedachte vereist een groot geloof, zeker omdat er geen enkel bewijs voor is en de miljarden (niet drlevensvatbare) tussenvormen volledig ontbreken. Er zou bovendien een mechanisme moeten zijn dat DNA schrijft, er bestaat echter alleen een reparatie mechanisme dat juist de tegenovergestelde werking heeft! Er zijn vanuit de evolutionisten alleen voorbeelden van mutaties in bestaand DNA. Het schrijven van nieuw DNA is echter van een hele andere orde, het vereist bovendien dat het reparatiesysteem van het DNA tegelijkertijd disfunctioneel is.

De Drosophila melanogaster is een mooi voorbeeld waarin de wetenschap met veel inspanning een nieuwe levensvorm heeft proberen te maken. De vele mutaties en selecties eindigden echter telkens in een verslechtering. Een duidelijk teken dat het de willekeur van de natuur het zeker niet zou lukken.

4.1.1 Rudimentaire organen

De wetenschap heeft in het kader van de evolutie van de soorten rudimentaire organen willen aanwijzen als tekenen van evolutie. Dit is zwak aangezien men zou moeten zoeken naar in opbouw zijnde organen, die je bij evolutie zou verwachten. Rudimentaire organen zouden juist degeneratie bevestigen.

Enkele voorbeelden die zijn genoemd zijn:

Het wormvormig aanhangsel.

Dit is geen rudimentair orgaan, het heeft wel degelijk een functie. Bij diarree zorgt het ervoor dat de darmflora kan overleven en zo kan bijdragen aan een snel herstel.

Restanten van een bekken bij walvissen.

Deze botten dienen als bevestigingspunten voor de spieren in het achterste deel en houden verband met het geslachtsorgaan.

 

4.2 De evolutieboom

Vanaf het begin van de evolutietheorie werden er al evolutiebomen getekend over hoe de evolutie plaatsgevonden zou hebben. Deze evolutiebomen begonnen met een geleidelijke evolutie van een bacterie naar alle andere dieren. Tussen de evolutie van een eencellige bacterie naar dieren als olifanten, koolmezen en dolfijnen zou je vele tussenvormen verwachten. 

Darwintree

Darwin voorspelde al dat er, indien er maar genoeg gezocht zou worden, vele fossielen van tussenvormen gevonden zouden worden. Niets is echter minder waar: de zeer kleine aantallen fossielen die men als tussenvormen bestempeld heeft zijn altijd volledig ontwikkelde dieren. In het verleden is het zelfs voorgekomen dat een als tussenvorm bestempeld dier later als nu nog altijd levend dier gevonden werd (zie paragraaf 5.5). Inmiddels zijn bovendien zo goed als alle bestaande soorten dieren als fossiel gevonden. Van de 329 levende families gewervelde dieren zijn er 261 gevonden als fossielen. Dat betekend dus dat 79.1% van de dieren gevonden is als fossiel (Bron: Evolution: A Theory In Crisis, Dr. Michael Denton), als vogels worden uitgesloten is dit percentage zelfs 87.8%. Miljoenen op miljoenen fossielen zijn gevonden en hoe meer fossielen er gevonden worden hoe ongeloofwaardiger de evolutietheorie wordt. De "fossil record" is dus zeer volledig wat er op wijst dat er geen miljarden tussenvormen en dus geen evolutie van bacteriën naar mensen heeft plaatsgevonden.

4.3 De cambrische explosie

aantal diersoortenDe cambrische explosie is een korte periode in de geschiedenis waarin alle bestaande dieren families zijn ontstaan, zonder een miljoenen jaren voorafgaande geleidelijke evolutie. De cambrische explosie is dus het bewijs voor een ontstaan van alle families van dieren tegelijk en niet voor evolutie van dieren over lange perioden.

De afbeelding hierboven geeft weer wat er aan fossielen gevonden is en hoe er door de darwinisten vervolgens een boomvorm van wordt gemaakt. In principe zijn alle vondsten in 2 delen op te splitsen: de periode voor en de periode na de Cambrische explosie. De periode erna geeft alle gevonden fossielen weer heeft alle families dieren zoals die nu ook bestaan. De periode ervoor is suggestief waarin ze lijntjes tekenen van alle soorten naar 1 punt: de oerbacterie. Deze denkbeeldige lijnen stellen de vele tussenvormen weer tussen alle soorten. Deze tussenvormen bestonden echter niet, alhoewel er volgens de evolutietheorie miljarden zouden moeten zijn. In de media wordt nog regelmatig over zogenaamde tussenvormen gesproken, de allerbekendste zijn de archeaopterix en de coulacanth (zie paragraaf 5.5).

 

4.4 Vermeende tussenvormen

  • De meest bekende "missing link"

  • Een zeer gekoesterd bewijs voor het evolutionisme is de archeopteryx. Deze volledig ontwikkelde vogel had namelijk tanden. De vogel wordt gezien als dé missing link tussen reptielen en vogels. De archeopteryx is echter in alles een volledig ontwikkelde vogel, bovendien zijn er vogels gevonden in door evolutionisten als ouder gedateerde aardlagen dus kan het nooit de verklaring zijn voor het ontstaan van vogels.

  • Coulacanth

  • Een levend bewijs tegen de theorie dat mutaties op de lange termijn een soort vele voordelen zou bieden en naar een nieuwe soort zou evolueren is de coulacanth. De coulacanth werd jarenlang verondersteld dé tussenvorm tussen vissen en amphibiën te zijn omdat hij vinnen heeft die men als beginnende pootjes veronderstelde. Jaren later werd de vis echter levend gevonden in de diepzee en bleek de vis normale vinnen te hebben. Er is in al die volgens evolutionisten 70 miljoen jaar geleden dat deze vis leefde jaren niets aan de vis verandert en lopen kan hij al helemaal niet! Dieren gevonden in de diverse aardlagen die miljoenen jaren zouden representeren duiken daar ineens in op en verdwijnen weer zoals ze gekomen zijn, van geleidelijk veranderen is geen sprake.
    Dr. Colin Patterson, paleontoloog van het British Museum of Natural History, schreef in zijn boek getiteld Evolution het volgende:
    "Ik beaam volledig dat directe illustraties van overgangsvormen in mijn boek ontbreken. Als ik overgangsvormen kende, fossiel of levend, dan zou ik die zeker hebben toegevoegd."

 

 

De wanhopige pogingen om tussenvormen aan te wijzen duiden er duidelijk op dat er geen bewijzen zijn voor de evolutie van bacteriën naar de mens:

"Considering that the total number of known fossil species is nearly one hundred thousand, the fact that the only relatively convincing morphological sequences are a handful of cases like the horse, which do not involve a great deal of change, and which in many cases like the elephant may not even represent phylogenetic sequences at all, serves to emphasize the remarkable lack of any direct evidence for major evolutionary transformations in the fossil record. "(Michael Denton, Evolution a theory in crisis)

Darwin was nog een eerlijk man en schreef het volgende:

"Als iemand het bestaan van een complex orgaan zou kunnen aantonen dat zich onmogelijk ontwikkeld zou kunnen hebben via talrijke opeenvolgende kleine wijzigingen, dan zou mijn theorie volledig instorten."

Tegenwoordig kent men vele van dit soort organen, men wil de evolutietheorie echter maar niet verwerpen en probeert de evolutie te bewijzen door van de vele miljarden gevonden botten er enkele naast elkaar te leggen zodat het lijkt dat deze overgangen zijn van één bepaald dier.

Darwin schreef bovendien dat er miljoenen fossielen van tussenvormen gevonden zouden moeten worden (Origin of Species, p280.) Inmiddels zijn er vele fossielen gevonden, slechts enkele hiervan zijn (zeer speculatief) als missing link aangewezen. Inmiddels zou vastgesteld moeten worden dat Darwins observatie van variatie juist was maar dat die van de evolutie van bacteriën naar mensen niet klopt.

4.5 Een evolutionist zoals Dawkins geeft aan dat kangaroes een goed voorbeeld van evolutie zijn omdat ze alleen in Australië voorkomen.

Dawkins is een echte fundamentalist en wil iedereen bekeren tot zijn evolutiegeloof. Met name in een boek als 'The God Delusion' gaat hij op een wel erg selectieve manier om met gegevens. Wat de kangaroes, of de buideldieren betreft valt er op te merken dat er enkele van deze soort ook in Amerika gevonden worden, zie onder andere http://en.wikipedia.org/wiki/Marsupial Bovendien zijn fossielen van buideldieren ook op andere plaatsen gevonden.