Een multiversum óf een intelligente schepper, wat geloof je: één kiezen!

 

 

Het begin van leven op aarde

 

3.1 Multiversum

idee

Het ontstaan van leven op aarde zonder de invloed van een schepper is zo onwaarschijnlijk dat men spreekt van een multiversum. Er zouden vele heelallen met aardes zijn en wij leven op degene waar alles toevallig net zo gelopen is dat alles zo afgestemd is zodat leven mogelijk is.

Een multiversum of een intelligente schepper, wat is gelooft u?

 

Het ontstaan van het leven op deze aarde is een mysterie zo stelt het National Geographic Knowledge Book. Vele evolutionisten stellen echter dat het zeker is dat het eerste leven begon in een "oersoep". In deze oersoep zouden verschillende chemische elementen aanwezig zijn geweest. De concentratie van de ingewikkeldere moleculen in deze "oersoep" werd steeds groter totdat een molecuul ontstond die informatie bevatte en die de vreemde eigenschap had dat het zichzelf kon dupliceren, omdat het tegelijkertijd een katalysator was voor de reactie waarbij het zelf ontstond.

De bewijzen rondom de oersoep zijn zeer speculatief. Maar waarom ontstond informatie (DNA)? Iets is bovendien pas informatie als het een betekenis heeft, wie of wat gaf de betekenis aan de informatie (DNA-taal)?

Voor het mogelijk maken van het leven moeten diverse natuurconstanten precies op elkaar afgestemd zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zwaartekracht, de kenmerken van water etc. Als deze natuurconstanten anders zouden zijn dan zou het leven in ons heelal niet mogelijk zijn. De toevalligheid dat er juist in ons heelal leven mogelijk is wordt door evolutiegelovigen verklaard met de gedachte dat er zeer veel universums zijn en dat wij in het universum leven waar leven mogelijk is.

multiversum 

 

3.2 In den beginne was er materie

idee

Het spontaan ontstaan van leven uit materie is nog nooit aangetoond door wetenschappers. Men beweert echter wel dat het leven vanzelf zonder intelligente tussenkomst heeft kunnen ontstaan, dit is immers nodig om de evolutietheorie in stand te kunnen houden.

 

Evolutionisten gaan er bij het verklaren van het ontstaan van het leven vanuit dat er in de beginsituatie bepaalde gassen in de atmosfeer aanwezig waren. Uit deze gassen zouden vanzelf de bouwstenen van het leven zijn ontstaan: aminozuren. Dit trekt men vervolgens door naar het ontstaan van levende organismen.

Hier zijn meerdere stappen gemaakt waar een verklaring voor nodig is:

  1. - In het begin waren er gassen in de atmosfeer waar organische stoffen uit zijn ontstaan.
  2. - Uit de organische stoffen is geleidelijk vanzelf leven ontstaan.

miller

Er is geen zekerheid over welke gassen er vroeger in de atmosfeer zaten. Evolutionisten verwijzen over het algemeen naar een beroemd experiment gedaan door Stanley Miller en Harold Urey in 1953. Miller en Urey namen aan dat in de atmosfeer water, methaan, waterstof en ammonia zaten (geen zuurstof want dit zou aminozuren direct doden). In een testopstelling met deze gassen wisten ze aminozuren te maken. Aminozuren zijn organisch en daarmee meent men het bewijs te hebben voor het spontaan ontstaan van leven op aarde. In werkelijkheid stagneerde het proces om eiwitten te maken echter en is er met gerichte opstellingen over tientallen jaren geen voortgang te melden.

Hier is bovendien sprake van een gemanipuleerde situatie met een sturende rol van de onderzoekers. Aminozuren vallen in water uiteen, en zouden er dan al aminozuren gevormd worden, dan zouden ze in die miljarden jaren tijd in het water allang uiteen zijn gevallen! De onwaarschijnlijkheid wordt nog groter met de wetenschap dat er zeker 2000 aminozuren zijn terwijl er in levende organismen slechts 20 voorkomen! Aminozuren komen bovendien in zogenaamde links als rechthandige vorm voor, in levende organismen echter slechts in de linkshandige vorm!

Dat het Miller-Urey experiment tegenwoordig in bijna alle biologie tekstboeken wordt opgenomen als hét bewijs voor het spontaan ontstaan van leven op aarde bewijst maar al te goed dat het juist nooit op die manier is gegaan. Zelfs de meest wijze wetenschappers op aarde kunnen met al de technologie die ze tot hun beschikking hebben geen leven maken, ookal hebben ze er alle bouwstenen voor ter beschikking. Hoe kan dat dan ooit wel bij toeval uit het niets zijn ontstaan terwijl de bouwstenen voor het leven niet eens aanwezig waren? (Zelfs al sla je een vlieg dood en heb je daarmee al de bouwstenen voor een vlieg, het maakt nog een enorm verschil met een levende vlieg). En hoe kon dat leven dan overleven en zich vervolgens nog voortplanten ook?

Het spontaan ontstaan van leven uit materie is nog nooit aangetoond door wetenschappers. Omdat dit voor het bestaan van de evolutietheorie wel gebeurd zou moeten zijn geloven evolutionisten ook dat het gebeurd is. Maar al zou men een levende cel precies namaken dan is dat nog eerder bewijs voor een intelligent wezen die dat gedaan zou hebben, het is in elk geval geen bewijs tegen een schepping.

Louis Pasteur heeft nog altijd gelijk: Leven komt alleen van leven. En zelfs de sturende hand van een wetenschapper maakt nog geen leven!

 

3.3 Het eerste leven

ideeHoe kan in 1 miljard jaar tijd zo'n ingewikkelde bacterie ontstaan die is opgebouwd uit 12.000.000 baseparen? Tussenvormen zijn niet levensvatbaar. Er is hier niet sprake van mutatie (zoals G wordt per ongeluk C, het aantal baseparen neemt dan immers niet toe!) Er is hier sprake van het 'schrijven' van een genetische tekst van 12.000.000 letters door puur toeval! Hier is een zeer groot geloof voor nodig!

 

Voor leven is DNA nodig dat aminozuren in eiwitten kan omzetten, om DNA zelf te maken zijn echter ook eiwitten nodig...

Voor dit kip-en-eiprobleem moet er een oplossing zijn zeggen evolutionisten aangezien zowel de kip als het ei bestaan. Wat men zoekt is dus iets wat dit kan overkomen, men zegt dit gevonden te hebben in RNA dat geen eiwit nodig heeft. Er is verder geen bewijs voor maar zo gaat dat met de vele benodigde stappen in de evolutie: we zijn er en evolutie is een feit vervolgens kleden we Cellen, DNA etc. uit om tot eenvoudigere vormen te komen en verzinnen daar een verhaal bij zonder dat er enig bewijs is dat deze onderdelen om wat voor reden dan ook zouden ontstaan en zich zouden ontwikkelen.

 

Het eerste leven op aarde zou de cyanobacterie zijn geweest (bron: National Geographic Knowledge Book). Deze bacterie ontstond volgens evolutionisten 3,46 miljard jaar geleden. Volgens evolutionisten was het een kwestie van tijd voordat de eerste organische moleculen zouden ontstaan die zich vanzelf zouden koppelen waardoor vervolgens leven zou ontstaan. Men schat dat dit in 1 miljard jaar is voltrokken.

De cyanobacterie heeft zo'n 12.000.000 tot 15.000.000 baseparen (ter vergelijking; de mens heeft zo'n 750.000.000 baseparen). De cyanobacterie is daarmee niet zo'n eenvoudig diertje als men meent. Daar komt onder andere nog de voorwaarde bij dat van de ruim 12 miljoen baseparen slechts een klein deel (20) van de bestaande (2000) nucleotiden gebruikt mogen worden. De kans dat dit gebeurt zonder rekening te houden met alle andere voorwaarden is (20/2000)^12.000.000 = onmogelijk! Alle tussenvormen hebben bovendien geen betekenis; halve 'kopieermachines' werken niet. En al zou je al de stoffen samen hebben dan nog leeft het niet! Je hebt een dood iets. Zelfs al zou er 1 miljard jaar tijd geweest zijn voor dit te gebeuren dan nog was het niet gebeurd. De 12.000.000 letters in het DNA van de cyanobacterie zijn doelmatig geschreven, zo kan de bacterie zichzelf zelfs kopiëren! Alle tussenvormen zijn betekenisloos, dan zou de kopieermachine niet werken. Deze bacterie is bovendien ingewikkelder dan een kopieermachine. En als u een kopieermachine gebruikt denk u dan dat die kopieermachine bij toeval is ontstaan of dat die ooit door iemand is gemaakt?

 

Een cel is eenvoudig? Kijk dit bovenstaande filmpje eens. Een cel is ingewikkelder dan de meest complexe fabrieken vliegtuigen etc. op aarde. De wetenschap ontdekt hierin nog steeds nieuwe dingen.


3.4 Het beste bewijs voor evolutie!

De mutaties van resistente bacteriën staan als de beste bewijsvoering van de evolutietheorie bekend. Er is hier echter geen sprake van toename van de informatie van DNA maar van een verlies van informatie in het genoom. Ze hebben dus niet met evolutie te maken maar des te meer met degeneratie.

Biochemicus Michael Behe heeft vaktijdschriften onderzocht en kwam tot de conclusie dat er in de afgelopen 17 jaar geen enkel vaktijdschrift iets over de noodzakelijke tussenvormen gedurende de ontwikkeling van complexe biomoleculaire structuren gepubliceerd heeft.

De bioloog Gerard Bergman doorzocht met zijn team 19 miljoen publicaties op voordelige mutaties. van de 453.732 beschreven mutaties konden slechts 186 als voordelig bestempeld worden, echter bij geen van deze mutaties vond men een toename van de genen voor nieuwe functionerende proteïnen.

Ondanks het ontbrekende bewijs houden evolutionisten vol dat zo'n 2 miljard jaar geleden de eukarioten ontstonden; bacteriën die een celkern hebben. Het mechanisme om dit tot stand te brengen ontbreekt echter volledig. Overgangen tussen soorten zijn er niet, alles waar men op wijst als bewijs voor evolutie zijn variaties.

3.5 Logica

Evolutionisten wijzen vaak op de toeval van ons ontstaan. Is de precieze afstemming van natuurconstanten toeval?


Vergelijk met dit: (uit schitterend ongeluk of sporen van ontwerp): stel je voor: je hebt net je eigen executie door een vuurpeloton meegemaakt. Honderd getrainde soldaten hebben hun geweer op je gericht en geschoten. En toch, je bent niet dood en kunt het nu navertellen! Hoe kan dat? Nu kun je hierover filosoferend opperen dat dat helemaal niet verbazend is, omdat je dit simpelweg niet zou kunnen navertellen als je dood zou zijn. Misschien hebben alle kogels wel toevallig hun doel gemist, hoewel de kans daarop nihil is. Dit is echter niet de conclusie die de meeste mensen zouden trekken.  Het is veel rationeler om te concluderen dat er opzet in het spel was, bijvoorbeeld dat iemand alle geweren had geladen met losse flodders.